Poslanstvo

Temeljno poslanstvo zavoda je krepitev civilne iniciative, povezovanje in sodelovanje zainteresirane javnosti, posredovanje stališč zainteresiranih deležnikov državnim in drugim institucijam, sodelovanje pri pripravi in izvedbi politik in prispevanje pri povezovanju civilne iniciative v mednarodne integracije (več).

Vizija

Delovanje zavoda obsega organiziranje, koordiniranje in izvajanje aktivnosti identifikacije, oblikovanja in diseminacije alternativnih rešitev družbenih problemov. Zavod izvaja tudi analiziranje, svetovanje, povezovanje in promocijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v slovenskem in svetovnem merilu, pri čemer cilj opravljanja dejavnosti ne bo pridobivanje dobička (več).

Vrednote

Vrednote, za katere si bo zavod še posebej prizadeval, so razvoj civilne družbe, svoboda in demokracija, medsektorsko povezovanje in sodelovanje posameznikov in organizacij, solidarnost in znanje. Vodilo delovanja zavoda bodo družbena odgovornost, pravna država, inovativnost in trajnostni razvoj (več).

Novice

Zavod 14, zavod za sožitje in napredek, je neprofitna civilno-družbena organizacija, ustanovljena oktobra 2013 in ima sedež v Ljubljani. Zavod v okviru registrirane dejavnosti:

 

  • krepi civilno iniciativo pri pripravi in izvedbi politik na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni;
  • analizira in prispeva k diskusiji o lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih javnih zadevah;
  • postavlja podlage in okvire za sodelovanje nacionalnih strokovnjakov, združenj, politike in akademskega sveta na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni;
  • izvaja in podpira pogovore in publicistiko na zgoraj omenjenih področjih, na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju.