prostor-gradnja

Področja urejanja prostora, gradnje objektov in sodelovanje arhitektov ter projektantov se razvijajo in dopolnjujejo eno z drugim. Večanje prebivalstva in širjenje mest nas sili k temu, da prilagajamo koncept urejanja prostora in preko arhitektov in projektantov vpeljujemo nove načine gradnje (oblike, tehnologije itd). Glede na zahtevnost vseh treh področij se hitre in velike spremembe ne more oblikovati iz danes na jutri. S spreminjanjem vseh treh področnih zakonov bomo v Sloveniji izboljšali postopke urejanja prostora, vnesli časovno predvidljivost za investitorje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za investicije ali samostojne družinske gradnje ter vnesli segment odgovornosti projektantu in arhitektu, da bodo projekti in zgrajen objekt v okolju v skladu z obstoječo zakonodajo. Ali so predvidene spremembe gradbene in prostorske zakonodaje korak v pravo smer? Kje so možne dodatne izboljšave in dopolnitve obravnavane zakonodaje za vse deležnike? Katera so najpomembnejše novosti, ki bodo okrepile konkurenčnost Slovenije?

Vabimo vas, da pri sooblikovanju naše okoljske in gradbene ureditve sodelujete tudi vi s sodelovanjem na okrogli mizi, ki bo potekala v sredo, 22. 06. 2016, ob 17h na Fakulteti za upravo (UL), Gosarjeva ul. 5, Ljubljana.

Predvideni govorniki na omizju “Izzivi Slovenije 2020″: Spremembe prostorske in gradbene zakonodaje za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije

16:40-17:00  Prihod in sprejem udeležencev

17:00-17:15 Otvoritev

 • dr. Janez Stare, dekan Fakultete za upravo, UL
 • dr. Aleksander Aristovnik, direktor Zavoda 14 in Fakulteta za upravo, UL
 • Lidija Stebernak, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor

17:15-17:40 Predstavitev znanstvene monografije ob 60-letnici Fakultete za upravo: Slovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb

 • dr. Aleksander Aristovnik, Fakulteta za upravo, UL
 • dr. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo, UL
 • dr. Janez Stare, Fakulteta za upravo, UL
 • dr. Ljupčo Todorovski, Fakulteta za upravo, UL

17:40-19:30 Omizje “Izzivi Slovenije 2020”: Spremembe prostorske in gradbene zakonodaje za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije

 • mag. Sabina Jereb, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Luka Ivanič, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Črtomir Remec, Inženirska zbornica Slovenije
 • Andrej Goljar, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
 • mag. Jože Renar, Gospodarska zbornica Slovenije
 • dr. Alma Zavodnik Lamovšek, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL
  Vodja okrogle mize: dr. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo, UL

19:30-    Druženje s pogostitvijo

Udeležba na dogodku je brezplačna, zato vas vljudno prosimo, da se na dogodek prijavite prek spleta. Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu info@zavod14.si.

Vabljeni!

Zavod 14, zavod za sožitje in napredek