MEDNARODNA OKROGLA MIZA | 29. NOVEMBER 2018 | 17:00-20:00 |POLIGON, Tobačna 5, Ljubljana

Prepoznavanje priložnosti in ključnih funkcij mest in lokalnih skupnosti je pristop, ki omogoča trajnostni razvoj vsake skupnosti in kakovost bivanja ljudi.  Kljub temu, da rast prebivalstva in urbanizacija v EU trenutno ne predstavljata večjega problema, se posamezne regije in mesta že zavedajo pomena pametnih rešitev, ki na ekonomski in okoljski ravni izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev ter posledično zmanjšujejo regionalne razlike tako na EU ravni kot tudi na nacionalni ravni.

Med razvojnimi prioritetami EU in Slovenije so prav tako pametna mesta in skupnosti, ki imajo vitalno vlogo pri razvoju lokalne in regionalne družbe. V ta namen se je npr. v Sloveniji oblikovalo strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP), v katerega se povezuje več sto različnih udeležencev, predvsem majhnih in srednjih podjetij, ki usklajujejo svoje raziskovalne in razvojne aktivnosti, souporabljajo zmogljivosti, razvijajo človeške vire, izmenjujejo znanje in izkušnje in skupaj nastopajo na tujih trgih.

Na delavnici in omizju bomo razpravljali o tem, ali sta Evropska unija in Slovenija zreli za pametna mesta in skupnosti, kaj je dejansko tisto, kar potrebujemo za razvoj pametnih mest in skupnosti, o pomenu soodločanja prebivalcev pri oblikovanju politike, odvisnosti od novih tehnologij in optimizaciji mobilnosti, o virih financiranja ter o vplivu razvoja pametnih mest in skupnosti na regionalni razvoj držav EU. Predstavili bomo tudi primere dobrih praks slovenskih občin in Evropske unije ter poiskali možnosti nadaljnjega uravnoteženega regionalnega razvoja s pomočjo pametnih mest in skupnosti.

Vabimo vas, da pri sooblikovanju odgovorov na navedena ključna prihodnosti pametnih rešitev za skladnejši regionalni razvoj sodelujete tudi vi z udeležbo na našem dogodku.

Udeležba na omizju, ki bo potekal v četrtek, 29. 11. 2018, ob 17h na Poligonu, Tobačna 5, Ljubljana, je brezplačna, zato vas vljudno prosimo, da se do vključno srede, 28. 11., na dogodek prijavite prek spleta. Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu info@zavod14.si.

Če se želite prijavite tudi za brezplačno delavnico, ki poteka pred samim omizjem, pišite na info@zavod14.si (potrditev udeležbe na delavnici vam javimo dan pred dogodkom, glede na razpoložljiva mesta)

Program delavnice (omejeno število):

DELAVNICA: Implementacija pametnih rešitev na področju trajnostnega regionalnega razvoja

12:30 Registracija
 
13:00  Pametne rešitve za regionalni razvoj: primer sistema izposoje koles (“Bike Sharing”)
Mladen Bjeljac| Smart City Bikes
Nina Tomaževič| Univerza v Ljubljani

14:00 Premor
 
14:15 Izmenjava in konkretizacija idej in rešitev na področju trajnostnega regionalnega razvoja doma in v tujini

15:30 Kosilo
 
OKROGLA MIZA: Pametna mesta in skupnosti – korak v bolj uravnotežen in trajnostni regionalni razvoj?
 
16:30 Registracija
 
17.00 – 17.15 Pozdravni nagovor
Aleksander Aristovnik | direktor, Zavod 14
Goran Neralić| član upravnega odbora ELF
Simon Zajc| državni sekretar MOP

17.15 – 17.30 Predstavitev publikacije (ELF in Zavoda 14): “European Regional Development: Fate, Fortune or Good Policies?”
Rok Spruk| Univerza v Ljubljani

17.30 – 17.40 Predstavitev ugotovitev delavnice
Mladen Bijeljac| Smart City Bikes

17:40 – 19:30 Osrednji panel : Pametna mesta in skupnosti za »pametni« regionalni razvoj kot temelj za boljšo kakovost bivanja
Mladen Bijeljac| Smart City Bikes
Nevenka Cukjati| SRIP Pametna mesta in Skupnosti
Miha Juvan| MO Kranj
Marko Maver| MOP
Dan Podjed| ZRC SAZU
Klemen Potisek| nekdanji državni sekretar na MZI, strokovnjak za energetiko
Zina Zlatanova| LIPA

Moderator okrogle mize | Gregor Plantarič

19:30 –     Pogostitev

Mojca Krajnc| Moderator dogodka

*Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, program se lahko naknadno še spremeni.

Prenos dogodka v živo.

ZAVOD14

novum_logo

fnst

An event organised by the European Liberal Forum (ELF). Supported by Zavod 14. Co-funded by the European Parliament.

Neither the European Parliament nor the European Liberal Forum are responsible for the content of the programme, or for any use that may be made of it. The views expressed herein are those of the speaker(s) alone. These views do not necessarily reflect those of the European Parliament and/or the European Liberal Forum asbl.