Cilj

Zavod v okviru registrirane dejavnosti:

  • krepi civilno iniciativo pri pripravi in izvedbi politik na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni;

  • analizira in prispeva k diskusiji o lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih javnih zadevah;

  • postavlja podlage in okvire za sodelovanje nacionalnih strokovnjakov, združenj, politike in akademskega sveta na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni;

  • izvaja in podpira pogovore in publicistiko na zgoraj omenjenih področjih, na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju.