Direktor

Dr. Aleksander Aristovnik je redni profesor na Fakulteti za upravo in na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL).  Kot gostujoči raziskovalec je gostoval na Univerzi Princeton in kot gostujoči predavatelj/raziskovalec na univerzah Zahodne Evrope, ZDA, na Kitajskem in Bližnjem Vzhodu. Strokovno in znanstveno se je izpopolnjeval na številnih poletnih šolah in delavnicah. Raziskuje predvsem področja ekonomike javnega sektorja, mednarodne ekonomije in evropskih integracijskih procesov. Povabljen je bil v članstvo uredniškega odbora vrsto priznanih mednarodnih revij in sodeluje kot član programskega odbora različnih domačih in mednarodnih znanstvenih konferenc. Raziskovalno odličnost izkazuje z mednarodnimi objavami/citati in vodenjem raziskovalne programske skupine na Fakulteti za upravo. Redno se vključuje v komentiranje tekoče družbene problematike na področju javnega sektorja, gospodarstva in širše (evropske) problematike. Trenutno je član Uradniškega sveta RS in kot strokovni izvedenec sodeluje z Računskim sodiščem na področju ekonomike javnega sektorja. Oktobra 2015 ga je svet zavoda imenoval za strokovnega vodjo neprofitne civilno-družbene organizacije: Zavod 14, zavod za sožitje in napredek.