Poslanstvo

Temeljno poslanstvo zavoda je promocija idej socialnega liberalizma s krepitvijo civilne iniciative, povezovanjem in sodelovanjem zainteresirane javnosti, posredovanjem stališč zainteresiranih deležnikov državnim in drugim institucijam, sodelovanjem pri pripravi in izvedbi javnih politik in prispevanjem pri povezovanju civilne iniciative v mednarodne integracije.