Vizija

Delovanje zavoda obsega organiziranje, koordiniranje in izvajanje aktivnosti identifikacije, oblikovanja in diseminacije alternativnih rešitev družbenih težav v duhu socialnega liberalizma. Zavod izvaja analiziranje, svetovanje, povezovanje in promocijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v slovenskem in svetovnem merilu, pri čemer cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Zavzema se za uveljavljanje in krepitev stabilne družbe, ki temelji na sodelovanju, znanju, odgovornosti in medgeneracijskem sodelovanju, ki bo zagotavljalo blaginjo. Pri tem je povezan z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami, vladami in podjetji ter tako prispeva k izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju.