Vrednote

Vrednote, za katere si zavod še posebej prizadeva, izhajajo iz socialnega liberalizma, kot so razvoj civilne družbe, svoboda in demokracija, vladavina prava, medsektorsko povezovanje in sodelovanje posameznikov in organizacij, solidarnost in znanje. Vodilo delovanja zavoda so družbena odgovornost, pravna država, inovativnost in trajnostni razvoj.