Ljubljana, 26. maj 2016 – Včeraj je v organizaciji Zavoda 14 v prostorih Fakultete za upravo UL potekala okrogla miza o izzivih Slovenije do leta 2020 na temo optimizacije in racionalizacije slovenskega elektrogospodarstva.  Potreba po električni energiji v družbi vseskozi narašča. Kje je prihodnost? Se prvenstveno  usmeriti v obnovljive vire, ali klasični viri še zlepa ne bodo v manjšini? Kako reorganizirati slovensko elektrogospodarstvo, če sploh. Kaj je osnovno poslanstvo elektroenergetskih podjetij – je to donosnost ali pa zagotavljanje in razvijanje elektrogospodarskega sistema, ki bo dobro služili prihodnjim generacijam. O teh tematika  so se na okrogli mizi pogovarjali ključni deležniki sistema slovenskega elektrogospodarstva.

6c202fd2-b28a-4a24-85a4-ea7d64870f66V prvem delu dogodka so aktualnih izzivih prenosa in distribucije električne energije razpravljali mag. Matjaž Vodušek, Sodo,  Andrej Ribič, Elektro Ljubljana in mag. Borut Rajer, Borzen.

Mag. Matjaž Vodušek, SODO, je poudaril doprinos podjetja k razvoju elektrogospodarstva v Sloveniji, pri tem pa opozoril, da je pri snovanju koncepta elektrodistribucijskega sistema potrebno prilagajati odjemalcem, uporabnikom sistema. Porajajo se lahko najrazličnejše ideje, ki se zdijo odlične, a njihovo vrednost na koncu določi uporabnik, je poudaril Vodušek, ki meni, da se je je potrebno soočiti z izzivi razpršenih virov proizvodnje,  e-mobilnosti, poenotene kode odjemnih mest idr.

Andrej Ribič, Elektro Ljubljana, je poudaril, da elektrogospodarstvo v Sloveniji ne bi smelo biti odvisno od politike in menjavanja ljudi na oblasti. Pozval je vse politične lobije, da se umaknejo in pustijo stroki, da čim prej pripravi energetski koncept.  Pravi izzivi na področju elektrogospodarstva, s katerimi se je potrebno spopasti, so po njegovem mnenju omejeni resursi, premalo energentov. Obregnil se je tudi v preveč zbirokratizirano zakonodajo, ki ovira hitrejši napredek. Po njegovem mnenju je reorganizacija na področju zdravega dela elektrogospodarstva izguba časa, saj ni potrebno združevati, spreminjati nečesa, kar dobro funkcionira.

Mag. Borut Rajer, Borzen, je menil, da optimizacija na področju elektrogospodarstva pomeni, da se čim bolje prilagodimo realnim zadevam. Predstavil je izzive obnovljivih virov energije in poudaril, da le-ti niso substituti klasičnih virov energije, temveč se dopolnjujejo.

V drugem delu okrogle mize so sodelovali Martin Novšak, Gen Energija, Gorazd Skubin, HSE, in mag. Rok Vodnik, Petrol. Tema njihovega pogovora je bila usmerjena na prihodnost proizvodnje in prodaje električne energije.

Gorazd Skubin, HSE, je menil, da je elektrogospodarstvo v krizi zaradi povečevanja obnovljivih virov ter zaradi energetske sheme. Problematična se mu zdi delitev na reguliran in nereguliran del trga, zato je po njegovem potrebno poseči v organizacijo slovenskega elektrogospodarstva, ki trpi izgube zaradi prevelike razdrobljenosti distributerjev.

Tudi po mnenju Martina Novšaka, Gen energija, se ekonomsko stanje proizvodnega dela elektrogospodarstva poslabšuje, tako za elektrogospodarske družbe kot za porabnike električne energije. Izpostavil je pomembnost dolgoročne uporabe jedrske energije za Slovenijo. Po njegovem mnenju nam bo tovrstna energija zagotovila varen in stabilen energetski sistem, ki je gonilo napredka, razvoja v družbi.

Mag. Rok Vodovnik, Petrol, je izpostavil preveliko razdrobljenost trga in poudaril, da bo potreba konsolidacija tudi na prodajnem delu elektrogospodarstva. Za področje proizvodnje električne energije je izpostavil, da je projekte potrebno odpreti tudi za privatne investitorje in si tako zagotoviti večji investicijski potencial. Poudaril je, da verjame v regionalno energetiko in da bi regija morala vlagati v obnovljive vire. Pri poslovanju podjetij je izpostavil pomen čim boljšega donosa na kapital, ki lahko zagotavlja tudi vlaganja v investicije.

Vprašanje donosa kot merila uspešnosti podjetij na področju elektrogospodarstva, je med udeleženci dogodka odprlo razpravo o tem, kaj je na prvem mestu za ta podjetja – je to ustvarjanje čim večjega donosa ali zagotavljanje stabilne oskrbe z elektriko – tudi za prihodnje rodove. Martin Novšak, Gen energija, je poudaril, da je donosnost seveda zaželena, vendar zgolj ekonomska logika v elektrogospodarskih podjetjih po njegovem ne bi smela obveljati.

Zaključna beseda okrogle mize je pripadla , ki je povedal, da je reorganizacija v elektrogospodarstvu potrebna, da bo država lahko bolj enotno sledila ciljem, saj so sredstva omejena. Izpostavil je pomen strategije države o tem, kakšne donose morajo ustvarjati državna podjetja. Poudaril je, da se bo država v prihodnje morala posvetiti pametnim omrežjem in da je e-mobilnost področje, kjer bomo lahko v kratkem naredili največ in na razvoju tega področja že intenzivno delajo. Ob koncu je izrazil prepričanje, da bo Energetski koncept Slovenije sprejet še pred koncem naslednjega leta.

Na Zavodu 14 menimo, da je odprt dialog med ključnimi deležniki slovenskega elektrogospodarstva izjemno pomemben, zato bomo s tem dialogom nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih. Vabljeni, da se nam pridružite na naslednjih dogodkih in s svojimi mnenji obogatite različne poglede na številne izzive slovenskega elektrogospodarstva oz. energetike.