V organizaciji Zavoda 14 in Fakultete za upravo (UL) bo izvedena okrogla miza o izzivih Slovenije do leta 2020 na temo upravnih reform in odprave administrativnih ovir v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji in EU.

Upravne reforme so zaradi spreminjajočega se okolja in globalizacije danes stalnica v katerikoli državi. Ker je Slovenija vpeta v Evropsko unijo, so za nas ključne evropske smernice, kakor tudi lastne prioritete. Med različnimi reformami javne uprave eno osrednjih mest zasedajo ukrepi, ki stremijo k razvoju konkurenčnosti zlasti malih in srednjih podjetij (MSP). Slovenija je začela s programi in projekti na tem področju že pred leti. Trenutno se izvaja več aktivnosti znotraj vladnega enotnega načrta zmanjševanja bremen in odprave administrativnih ovir (OAO). Kljub nekaj opaznim dosežkom, kot so eVEM, enotno dovoljenje za bivanje in delo, deregulacija poklicev, razvoj e-portalov ipd., mednarodne primerjave in potrebe MSP, ki v Sloveniji predstavljajo 99,8% vseh podjetij in ustvarijo okoli 67 % skupnih prihodkov, kažejo na možne izboljšave. Z udeleženci okrogle mize bomo zato skušali najti odgovore na vprašanja, kje in v čem iskati nadaljnje poenostavitve v javni upravi, zlasti za obrtnike in MSP? Kaj nam kažejo pretekle izkušnje glede ukrepov OAO, npr. na davčnem področju? Kako oblikovati bodoče spremembe, da bo obenem zaščiten javni interes in spodbujano podjetništvo? Kaj se lahko naučimo iz tujih izkušenj?

Vabimo vas, da se aktivno vključite v iskanje odgovorov na ključna vprašanja, sooblikujete upravne reforme ter sodelujete pri razpravi o odpravi administrativnih ovir v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji in EU na okrogli mizi, ki bo potekala v sredo, 12. 04. 2017, ob 17h na Fakulteti za upravo (UL), Gosarjeva ul. 5, Ljubljana.

Omizje Izzivi Slovenije 2020: Upravne reforme in odprava administrativnih ovir v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji in EU

16:40 17:00  Prihod in sprejem udeležencev

17:00 17:15 Otvoritev

  • izr. prof. dr. Janez Stare, dekan Fakultete za upravo UL
  • izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik, direktor Zavoda 14, Fakulteta za upravo UL
  • dr. Nejc Brezovar, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo RS

17.15 – 17.30  Promocija znanstvene monografije o upravnih reformah Public Administration Reforms in Eastern EU Member States, Post-Accession Convergence and Divergence, izr. prof. dr. Polonca Kovač

17.30 – 17.45 Predstavitev rezultatov raziskave o odpravi administrativnih ovir v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji, izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik

17.45 – 19.00 Okrogla miza o odpravi administrativnih ovir v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji, na Hrvaškem in v EU

  • Peter Jenko, namestnik generalne direktorice Finančne uprave RS
  • Slavko Patekar, Ministrstvo za javno upravo RS
  • Nataša Trček, glavna inšpektorica, Inšpektorat RS za delo
  • Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
  • doc. dr. Vedran Đulabić, Univerza v Zagrebu, Pravna fakulteta

Vodja: izr. prof. dr. Polonca Kovač

19.00 –         Druženje sodelujočih ob prigrizku

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas vljudno prosimo, da se najkasneje do ponedeljka, 10. 04. 2017, na dogodek prijavite prek spleta. Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu info@zavod14.si.

Vabljeni!

Zavod 14, zavod za sožitje in napredek in napredek